Radenska stena / Dolina Kolpe izlet

Izlet ob Kolpi.

V prejšnjem članku o možnih krajših zanimivih izletih sem opisal pešpot in razgled iz bližnje Sodevske stene (članek). Tokrat bom predstavil podobno pot in razgled iz druge, Radenske stene. Steni sta si oddaljeni cca. 4km. Tudi ta pot je enako dobro označena, primerna tudi za tiste, ki se do lokacije radi čim bližje pripeljete z avtom, a so vam razgledi iz višjih točk zanimivi. Dolina Kolpe postaja turistično vse bolj prebujena in lokalna turistična društva skrbijo tako za odlične oznake poti kot samih končnih lokacij. To se opazi tudi na tej pešpoti.


Vas Radenci (ob Kolpi)

S komerkoli boste govorili in omenili Radenci, bo pomislil na tisti kraj, kjer je Radenska doma. Vendar gremo tokrat h kraju Radenci na južnem delu Slovenije, z drugačno vodo, to je Kolpa. Tam na vzhodnem delu Slovenije se boste kopali samo v bazenu in iz višine boste kaj videli edino, če izberete avion, balon... Vas Radenci ob Kolpi, pa nudi povsem drugačne možnosti. Razgiban gozdni teren, čisto vodo in vodne aktivnosti ter dobro izhodišče za pohode. V poletnih mesecih, ko se Kolpa malo segreje, si lahko po prijetnem pohodu privoščite še ohladitev v njej. Tudi ribiči imajo lahko na Kolpi svoj uspešen dan.
Za nas nepoznavalce so Radenci pač Radenci. Vendar domačini vedo in sami na zemljevidih opazimo zapise, da je vas razdeljena na tri označbe: Dolenji Radenci, Srednji Radenci in Gorenji Radenci.


Kako do vasi Radenci

V vas Radenci lahko pridete iz štirih smeri. 30 km dolga asfaltirana cesta pelje iz vasi Fara pod Kostelom in gre vseskozi ob Kolpi in po njeni dolini. Na tej cesti je pred vasjo Radenci vas Sodevci, iz katere smo začeli že opisani pohod na Sodevske stene. Ta spodnja ob kolpska cesta ni razgibana in je odlična za »nedeljsko« kolesarjenje. Cesta po dolini Kolpe se v bistvu konča v sami vasi Radenci in gre po 2km klancu navzgor do glavne ceste, ki pelje v Kočevje, Črnomelj, Vinico. Zato v Radence lahko pridemo še iz treh smeri: Kočevja, Črnomlja in Vinice. Iz Kočevja zavijete z glavne ceste pri Livoldu (če greste naprej proti meji s Hrvaško, pridete po 21km do že omenjene vasi Fara) in po 30km zelo razgibane ceste nad Kolpo pridete do odcepa za vas Radenci. Iz smeri Črnomlja imate 20km ceste, ki se pretežno vije v klanec. Ko pridete na zgornjo obkolpsko cesto zavijete levo v smer Vinice. Iz smeri Kočevje ali Črnomelj pridete tudi mimo Sodevskega kala (stene). Ta izlet je opisan v članku, Sodevska stena izlet. Iz smeri Vinice je še večji, 21km dolg del makadamske ceste. Pri odcepu za Radenci imamo še dva kilometra klanca do same vasi.

Če ste vsaj malo izletnika, ki si ne želi na vsako razgledno točko z avtom in se samo malo sprehoditi čez gozd, se boste v vasi Radenci obuli v športno obutev in se odpravili 1km nazaj po asfaltiranem klancu. Pot je z zmernim naklonom in ne bi vam smelo postati prevroče. Še toliko bolj, če boste iskali motive in fotografirali.

Pogled iz asfaltirane ceste, klanca, na Gorenje Radence, kjer je odcep za Radensko steno.

Po slabem kilometru iz vasi boste prišli do prve oznake za Radensko steno, ki je točno na edini serpentini, po kateri boste že prišli navzdol, če boste šli v vas. Lahko pa avto tudi pustite tu na ovinku in se od tu odpravite naprej. Makadamska prevozna pot nas nato pelje rahlo navzgor do novega odcepa, kjer se začne lepa dobro označena pohodna pot. Dolga je okoli 1km in samo prvih, z ograjo varovanih 20m je takih, da se boste malo zadihali. Sledi lep sprehod do same Radenske stene. Toda sledi presenečenje. Najprej je Mala Radenska stena, iz katere je tudi zanimiv razgled. Po poti naprej sledi Velika Radenska stena.

Prva oznaka je točno na serpentini asfaltirane ceste. Od tu zavijemo na makadamsko prevozno cesto. (Oznaka kaže tudi pešpot do vasi Damelj, ki poteka ob Kolpi – najjužnejša slovenska pešpot. O tej poti v naslednjem članku)
Začetek peš poti. Samo prvih nekaj 10m je malo bolj napornih.
Mala Radenska stena. Pogled na Kolpo.
Mala Radenska stena ni tako dobro zaščitena, zato bodite pozorni, če greste na njen rob za boljšo fotografijo.
Velika Radenska stena je samo 11 metrov nadmorske višine višje od male stene.
Velika Radenska stena je bolj zaščitena, iz nje je tudi boljši razgled nad Kolpo in vas Radenci.
Iz Velike Radenske stene lahko nadaljujemo do vasi Breg ali se vrnemo na izhodišče, oziroma gremo do Radenskega kala.
Oznake so odlične. Starejša oznaka (rdeča tabla) kaže, da je do ceste, ki pelje iz Vinice samo 10 minut.
Glavna cesta, ki pelje iz Vinice mimo Radencev v Kočevje. Označba kaže smer Radenskega kala.